boucherouite vintage tapijten

BOUCHEROUITE

Boucherouite is colourful and handmade by women in villages around the Atlasgeberte. The Boucherouite was created in the 1960s. Typical of a Boucherouite is that in addition to wool, recycled materials such as old clothing and t-shirts have been used. These rugs are made by Berber women initially for their own use in their homes or tents. The exentrite patterns are sometimes geometric and sometimes totally abstract. A true work of art on the floor, on the wall or draped over the sofa. Each rug is unique.

14-day viewing period

worldwide shipping

secured transactions

available from stock

boucherouite vintage tapijten

BOUCHEROUITE

Boucherouite is kleurrijk en handgemaakt door vrouwen in dorpen rondom het Atlasgeberte. De Boucherouite is onstaan in de jaren 60. Typerend voor een Boucherouite is dat naast wol gebruik is gemaakt van gerecyclede materialen zoals oude kleding en t-shirts. Deze kleden zijn door Berber vrouwen gemaakt in eerste instantie voor eigen gebruik in hun huizen of tenten. De excentrieke patronen zijn soms geometrisch en soms totaal abstract. Een waar kunstwerk op de vloer, aan de wand of gedrapeerd over de bank. Ieder kleed is uniek.